08-519 728 10 info@newmind.se

Redovisning

Löpande bokföring och avstämningar

I den löpande bokföringen ser vi till så att företagets transaktioner och andra bokföringshändelser blir bokförda i tid och på rätt sätt. Vi ser också till så att kostnader och intäkter hamnar på rätt period, vilket är en förutsättning för att dina rapporter ska bli rättvisande. Varje månad får du avstämda balans- och resultatrapporter.

Kund- och leverantörsreskontra

Korrekt upprättade och underhållna kund- och leverantörsreskontror gör att du har full kontroll på exempelvis hur din försäljning fördelas på olika kunder och om kundfakturor är obetalda.

Skattedeklarationer

Vi ser till så att moms samt personalskatt och arbetsgivaravgifter deklareras till Skatteverket i rätt tid. Du får sedan ett meddelande om hur mycket som ska betalas in och vilken dag det ska ske. Vi kan även mot fullmakt göra själva inbetalningen.

Betalningar

Vi kan sköta om företagets leverantörsbetalningar och betalning av skatter.

Fakturering

Vi kan även ta hand om företagets fakturering. Att få in pengar är livsviktigt för ett företag, men faktureringen är ofta något som skjuts upp till ett senare tillfälle. Vi kan också sköta om betalningsbevakning och kravhantering, så att du kan fokusera på kärnverksamheten och att bibehålla dina goda kundrelationer. Om du belånar eller säljer dina fakturor så samarbetar vi med din kreditgivare för att denna hantering ska fungera smidigt.

Ute på företaget eller från vårt kontor

Vi kan komma ut till ditt företag och utföra tjänsterna, alternativt gör vi det från vårt kontor. Vi ser till att gemensamt hitta den bästa lösningen för just ditt företag.

Redovisning är grunden i vår verksamhet. Att ha god ordning på sin bokföring är ett lagkrav, men du har också nytta av redovisningen – den är förutsättningen för en bra uppföljning och styrning av ett företag.