08-519 728 10 info@newmind.se

Aveckla Aktiebolag

Har du vilande bolag i behov av snabbavveckling?

Låt oss göra jobbet!

Har du vilande bolag som avslutat sin verksamhet?
Låt oss förvärva bolaget för snabbavveckling.

Vi ombesörjer allt arbete kring avvecklingen.
Tack vare vår gedigna kunskap kan vi erbjuda en mycket kostnadseffektiv, trygg och snabb handläggning.

Handläggning av din offert görs inom 2 timmar.

Vid accept översändes kompletta köpehandlingar. Köpeskillingen utbetalas omgående och avvecklingen av bolaget påbörjas omedelbart.

För en offert – vänligen maila en aktuell balans- och resultaträkning till:
bolag@newmind.se
eller faxa till 08-519 728 10

Klicka här för att lämna underlag för offert via mail

Att sälja aktiebolag för avveckling är utan tvekan det effektivaste sättet att bli av med ett bolag som inte längre används