08-519 728 10 info@newmind.se

Starta ditt aktiebolag

Så här enkelt köper du ett lagerbolag av oss:

Ring oss, 08-519 728 10, så tar vi gemensamt fram de uppgifter som behövs för ditt nya aktiebolag.

Samtidigt som samtliga handlingar tas fram får du en generalfullmakt så att du kan företräda ditt nya aktiebolag i avvaktan på att Bolagsverket omregistrerar bolaget.

När bolaget är omregistrerat och klart får du en praktisk mapp komplett med aktiebok och övriga bolagshandlingar.

Våra lagerbolag – Bolagshyllan – stiftas fortlöpande med kontanta medel och har aldrig bedrivit någon verksamhet.