08-519 728 10 info@newmind.se

Löner

Lönehantering

I lönehanteringen ingår att förbereda löneregistreringen och att registrera lönerna, att ta fram underlag för utbetalning, samt att redovisa personalskatter och sociala avgifter. I lönehanteringen ingår även andra viktiga delar, exempelvis beräkning av traktamenten, kost- och bilförmåner samt bilersättningar. När lönerna är beredda kan vi också skicka lönespecifikationer till de anställda.

Semesterlöner

Vi ser till så att semesterlönerna blir korrekt beräknade.

Pension och försäkring

Beroende på om företaget har kollektivavtal eller ej, så är det olika förutsättningar och regler för tjänstepensioner, gruppförsäkringar och frivilliga försäkringar. Det skiljer sig även mellan olika kollektivavtal. Pensionsavsättningar och försäkringar ska beräknas, rapporteras och betalas in, vilket innefattar en hel del kontakter med exempelvis Collectum, Fora och enskilda försäkringsbolag. Om du anställer mer personal eller om någon slutar ska detta också rapporteras på rätt sätt.

Kontrolluppgifter

Efter varje år stämmer vi av med lönesystemet och bokföringen och skickar kontrolluppgifter för alla anställda till Skatteverket. Vi upprättar även arbetsgivarintyg.

Ute på företaget eller från vårt kontor

Vi kan komma ut till ditt företag och utföra tjänsterna, alternativt gör vi det från vårt kontor. Vi ser till att gemensamt hitta den bästa lösningen för just ditt företag.

Lönehanteringen är kanske den del av företagets ekonomihantering som är mest komplex. Den är dessutom otroligt viktig, du vill väl att dina medarbetare får rätt lön i rätt tid? Och det är en hel del att hålla ordning på. Genom att låta Newmind sköta lönehanteringen kan du ha fullt fokus på företagets kärnverksamhet.