08-519 728 10 info@newmind.se

Skatt

Deklarationer

Bortsett från de löpande skattedeklarationerna som vi tar hand om när vi sköter din bokföring, så gör vi även den årliga inkomstdeklarationen med alla bilagor, både för företaget och för dig som företagare. Vi upprättar även vid behov preliminärdeklarationer.

Momsfrågor

Om du gör affärer inom EU eller kanske över hela världen så gäller andra momsregler än för affärer inom landets gränser. Och även inom Sverige är det olika momssatser på olika varor och tjänster. Om ditt företag dessutom är verksamt inom byggsektorn så kanske du berörs av omvänd momsplikt. Oavsett vilka dina momsfrågor är så ger vi dig råden så du inte riskerar att hantera momsen felaktigt.

Skattekonsultationer

Alla företag ska betala rätt skatt. Men rätt skatt innebär inte bara att du inte ska betala för lite skatt, minst lika viktigt för ditt företag är att du inte betalar för mycket i skatt. Vi har gedigen kompetens och lång erfarenhet av skattefrågor, och hjälper dig att betala rätt skatt.

Ute på företaget eller från vårt kontor

Vi kan komma ut till ditt företag och utföra tjänsterna, alternativt gör vi det från vårt kontor. Vi ser till att gemensamt hitta den bästa lösningen för just ditt företag.

Skattefrågor är centrala för alla företag. Dels ska alla deklarationer vara korrekta och skatter betalas in i tid, men det är också viktigt att se till så att företaget inte betalar mer skatt än nödvändigt. Lagar och regler är ofta svårtolkade, vilket gör att de flesta företag behöver råd och stöd inom skatteområdet.