08-519 728 10 info@newmind.se

Ute på plats

Resurs till ekonomiavdelning

Vi kan vara en ständig resurs till ekonomifunktionen på ditt företag och utföra tjänsterna på plats. Beroende på behovet kan detta ske allt från en dag per månad till flera dagar i veckan.
I detta kan även ingå att hålla i möten och att föredra ekonomifrågor i ledningsgrupp eller på styrelsemöten.

Vid semester och sjukdom

Oavsett om behovet är planerat eller inte kan vi sköta de ekonomifunktioner som måste fungera, även om den ordinarie personalen inte kan vara på plats. Även detta kan vi självklart göra ute på plats, för att få ett tätt och effektivt samarbete.

Förbättra dina rutiner

Tack vare vår långa erfarenhet av kontors- och ekonomiarbete kan vi hjälpa dig att skapa bättre rutiner på ditt företag. Vi kommer ut till företaget och ser över era arbetsuppgifter och hur de utförs. Många arbetsuppgifter utförs kanske som man alltid gjort, utan större reflektion. Vi kan ofta med relativt enkla medel se till så att din arbetsdag blir mer hanterbar.

Många av våra tjänster kan vi utföra på plats på ditt företag. Det kan både handla om löpande uppdrag, till exempel redovisning eller lönehantering, eller punktinsatser när din bemanning inte räcker till. Fördelen för dig är att vi får ett tätt samarbete med övrig personal inom ekonomi och andra funktioner. Det blir effektivt då många frågor kan lösas direkt istället för via telefon och e-post.